Sunday, March 1, 2009

Rangkaian

This is the html version of the file
http://www.geocities.com/noorhasliza/TA314/minggu2.ppt
Google automatically generates html versions of documents as we crawl the web.


RANGKAIAN


Apa itu rangkaian?


Rangkaian ialah dimana lebih daripada satu komputer bersambung di antara satu sama lain untuk memudahkan perkongsian sumber dan maklumat


Cara penyambungan boleh dibuat menggunakan kabel, talian telefon, gelombang radio, satelit atau gelombang infra red.


RANGKAIAN


Jenis Rangkaian:


LAN (Local Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network)
WAN (Wide Area Network)


TOPOLOGI RANGKAIAN


Apa itu topologi?
Topologi fizikal – merujuk kepada konfigurasi rangkaian yang melibatkan pengkabelan, komputer dan lain-lain peralatan.
Topologi logikal – merujuk kepada cara maklumat dihantar diantara stesen kerja (workstation).


TOPOLOGI RANGKAIAN


Jenis-jenis topologi fizikal
Bas (Bus)


TOPOLOGI RANGKAIAN


Kelebihan topologi bas
Senang diimplementasikan
Tidak memerlukan banyak kabel


Kekurangan topologi bas
Memerlukan “terminator” di setiap penghujung kabel
Seluruh rangkaian tergendala sekiranya kabel utama mengalami masalah
Susah menentukan masalah dalam rangkaian
Sesuai untuk rangkaian yang kecil


TOPOLOGI RANGKAIAN


Jenis-jenis topologi fizikal
Bintang (Star)


TOPOLOGI RANGKAIAN


Kelebihan topologi bintang
Senang diimplementasikan
Tidak menggangu keseluruhan rangkaian sekiranya peralatan dibuang/dipasang
Senang mencari punca masalah dalam rangkaian


Kekurangan topologi bintang
Banyak menggunakan kabel
Mahal berbanding bas
Jika hub rosak, nod yang berkaitan tidak boleh digunakan


TOPOLOGI RANGKAIAN


Jenis-jenis topologi fizikal
Cincin (Ring)


TOPOLOGI RANGKAIAN


Topologi cincin
Kelebihan dan kekurangan tiada beza dengan topologi bintang
Maklumat dihantar dari satu stesyen ke satu stesyen/peranti di dalam bulatan rangkaian
Menggunakan protokol Token Ring


TOPOLOGI RANGKAIAN


Jenis-jenis topologi fizikal
Pohon (Tree)


TOPOLOGI RANGKAIAN


Kelebihan topologi pohon
Pengkabelan secara point-to-point untuk segmen individu
Disokong oleh kebanyakan perkakasan dan perisian


Kekurangan topologi pohon
Setiap segmen tertakluk kepada jenis kabel yang digunakan
Jika kabel backbone tergendala, maka seluruh segmen tergendala
Sukar diimplementasikan berbanding


Komponen Rangkaian


Empat komponen rangkaian
Kabel
Network Adapter Card (NIC)
Hub
Switch


Komponen Rangkaian


Kabel
Dua jenis kabel yang biasa digunakan ialah twisted pair (10BaseT) dan thin coax (10Base2)
Kabel 10BaseT berbentuk seperti kabel telefon dan mempunyai 8 wayar. Sesuai untuk kegunaan rangkaian yang kecil.
Kabel 10Base2 berbentuk seperti kabel yang digunakan untuk menyambung VCR kepada TV


Komponen Rangkaian


Network Adapter Card (NIC)
Kad tambahan yang diperlukan untuk membolehkan komputer menggunakan rangkaian. Dipasang terus di atas papan induk.
Komputer pentium/II/III menggunakan 32-bit NIC. Tetapi untuk rangkaian Fast Ethernet, 10/100 NIC diperlukan.
Untuk komputer riba (laptop), Kad rangkaian dalam bentuk PCMCIA diperlukan.


Komponen Rangkaian


Hub
Peranti penyambungan yang digunakan untuk menghubungkan kesemua PC dalam rangkaian yang menggunakan kabel 10BaseT
Boleh didapati dalam bentuk 10Mbps dan 100Mbps (untuk Fast Ethernet)


Komponen Rangkaian


Switch
Hub berprestasi tinggi (100Mbps)
Kesemua NIC dlm rangkaian dianggap individu
Interaksi lebih cepat dan penyambungan kepada rangkaian boleh dibuat pada kelajuan yang tinggi


Senibina Pembangunan Aplikasi Rangkaian


Model Rangkaian
Model Rujukan OSI
Model Rujukan TCP/IP
Model Aplikasi Berasas Rangkaian (Network-based)


Model Rangkaian


Model Rujukan OSI (Open Systems Interconnection)
Dicipta untuk menyokong konsep rangkaian terbuka
Terdiri daripada 7 lapisan
Setiap lapisan adalah berbeza (individual)
Lapisan terasing antara satu sama lain, sebarang perubahan pada mana-mana lapisan tidak memberi kesan kepada lapisan lain
Lapisan bawah menawarkan perkhidmatan utk lapisan atas


Model Rangkaian


Model Rujukan OSI


Model Rujukan OSI


Lapisan 1 – Lapisan Fizikal
Fungsi
Memulakan dan menamatkan komunikasi
Menukarkan signal komunikasi yang diterima/dihantar supaya sesuai dengan peranti yang digunakan
Mengawal proses komunikasi yang melibatkan penggunaan sumber-sumber yang dikongsi dalam rangkaian (cht: flow control)


Model Rujukan OSI


Lapisan 2 – Lapisan Sambungan Data
Fungsi
Menyediakan kemudahan untuk memindahkan data di antara entiti di dalam rangkaian
Mengesan dan memperbetulkan sebarang ralat yang mungkin terjadi di dlm lapisan 1


Model Rujukan OSI


Lapisan 3 – Lapisan Rangkaian
Fungsi
Menyediakan kemudahan untuk memindahkan jujukan data yang diperlukan di antara rangkaian disamping mengekalkan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan di lapisan 4
Melakukan tugas network routing, flow control, segmentation/desegmentation dan mengawal ralat.


Model Rujukan OSI


Lapisan 4 – Lapisan Pengangkutan
Fungsi
Menyediakan kemudahan memindahkan data di antara pengguna-pengguna akhir


Lapisan 5 – Lapisan Sesi
Fungsi
Menyediakan mekanisma menguruskan proses-proses aplikasi pengguna
Perkhidmatan seperti operasi duplex/half duplex, memulakan chekpointing, menangguh/menamat atau memulakan kembali tatacara/operasi


Model Rujukan OSI


Lapisan 6 – Lapisan Persembahan
Fungsi
Menitikberatkan perbezaan sintetik data yang akan dihantar ke sistem pengguna akhir


Lapisan 7 – Lapisan Aplikasi
Fungsi
Lapisan antaramuka yang paling atas yang melaksanakan segala perkhidmatan aplikasi untuk proses-proses aplikasi


Model Rangkaian


Model Rujukan TCP/IP (Transfer Connection Protocol/Internet Protocol)
Model yang digunakan di dalam senibina Internet – berasaskan protokol
Bermula di ARPANET
Tujuan :
Membolehkan pelbagai rangkaian “disambung”
Membenarkan komunikasi berterusan selagi “sumber” dan “destinasi” berfungsi
Untuk digunakan di senibina rangkaian yang fleksibel


Model Rujukan TCP/IP


Host-to-Network Layer


Transport Layer


Network Layer


Application Layer


FTP, TFTP, NFS, SMTP, HTTP,

DHCP, RIP, POP3, IMAP4, Telnet


TCP, UDP, ICMP, IGMP


IP, ARP


SLIP, CSLIP, PPP, EthernetModel Rujukan TCP/IP


Lapisan Host-To-Network
Sebagai antaramuka di antara protokol TCP/IP dgn rangkaian fizikal
Setiap host yang ingin membuat sambungan ke rangkaian mesti menggunakan protokol yang sama supaya bingkisan (packet) dapat di hantar melalui rangkaian


Model Rujukan TCP/IP


Lapisan Rangkaian (Network)
Bertanggungjawab menghantar bingkisan ke dalam sebarang rangkaian secara berasingan menuju ke destinasinya
Menggunakan protokol IP (Internet Protocol) yang berfungsi untuk menjadualkan perjalanan setiap bingkisan (packet routing)


Model Rujukan TCP/IP


Lapisan Pengangkutan (Transport)
Sebagai antaramuka di antara aplikasi dgn perkakasan rangkaian yang agak kompleks
Membenarkan komunikasi di antara dua mesin
2 mod operasi iaitu full-duplex dan half-duplex
Full-duplex membenarkan komunikasi 2 hala secara serentak berlaku. Manakala half-duplex membenarkan hanya 1 pihak yg dapat menghantar/menerima mesej dalam 1 masa


Model Rujukan TCP/IP


Lapisan Aplikasi (Application)
Membenarkan penggunaan aplikasi yang menggunakan pelbagai jenis protokol spt:
TELNET
FTP
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
DNS (Domain Name System)


Perbezaan Model OSI dan TCP/IPPerbezaan Model OSI dan TCP/IP


TCP/IP menggabungkan lapisan persembahan dan sesi dalam lapisan aplikasi
TCP/IP menggabungkan lapisan 6 dan 7 OSI dalam satu lapisan shj
TCP/IP lebih mudah kerana tidak banyak lapisan
TCP/IP adalah protokol piawai dalam Internet, maka ianya lebih berkredibiliti drp OSI


Kedua-duanya ada lapisan
Kedua-duanya ada lapisan aplikasi walaupun fungsi yang berbeza
Kedua-duanya ada lapisan pengangkutan dan rangkaian
Menggunakan teknologi pensuisan paket (packet switching)
Pakar rangkaian perlu mengetahui kedua-dua model


Perbezaan


PersamaanModel Aplikasi Berasaskan Rangkaian


Menggunakan senibina:
Pelayan-Pelanggan (Client/Server)
Peer-to-Peer


Model Aplikasi Berasaskan Rangkaian


Pelayan-Pelanggan (Client-Server)


Model Pelayan-Pelanggan


Kelebihan:
Sumber boleh diakses oleh ramai pelanggan
Pelanggan adalah meluas – tanpa mengikut faktor geografi
Pelanggan akan memperolehi maklumat yang terkini
Teknologi pelayan boleh diubah suai tanpa menjejaskan pelanggan
Penyelenggaraan pelayan lebih mudah
Cth model pelayan-pelanggan: WWW


Model Peer-To-Peer (P2P)


Sesuai digunakan untuk pengkomputeran teragih (distributed computing)
Pendekatan berasaskan komuniti, kos minima
Aplikasi utama:
Perkongsian fail
Berkongsi muzik (e.g Napster, Kazaa)


Model Peer-To-Peer (P2P)


Kelebihan:
Boleh berkembang pesat dengan sendiri walaupun tiada “asas”
Pelanggan adalah meluas – tanpa mengikut faktor geografi


Kekurangan:
Fail yang mungkin tidak konsisten
kesukaran mencari maklumat yang betul-betul dipercayai dan tepat
Mungkin bermasalah untuk menyelenggara / menguruskan rangkaian


Bingkisan (Packets)


Apa itu bingkisan?
Satu unit data yang dihantar di dalam rangkaian Internet atau sebarang rangkaian packet-switched
Sebarang fail yang dihantar melalui Internet, akan dipecahkan kepada beberapa bingkisan oleh TCP/IP
Bingkisan2 ini akan dinomborkan dan dihantar berasingan kepada destinasinya.
Memerlukan router untuk berfungsi


Bingkisan (Packets)


Apa ada dalam bingkisan?
32 Bit


Data menandakan akhir bingkisan

Pembetulan Ralat


Trailer

(Ekor)


896 BitData


Payload

(Badan)


96 Bit


Alamat IP Penghantar

Alamat IP Penerima

Protokol

No Bingkisan


Header

(Kepala)DNS (Domain Name System)


Sistem yang akan “mencari” alamat IP komputer yang dikehendaki (dlm bentuk nombor) atau sebaliknya
Cth: URL – www.yahoo.com
IP address: 204.71.177.71

Alamat IP digunakan untuk menghantar bingkisan ke destinasinya
Nama-nama domain di simpan di pelayan nama domain (DNS Server)


DNS (Domain Name System)


Satu set pelayan DNS akan berfungsi untuk menukarkan nama IP kepada nombor IP untuk memudahkan bingkisan dihantar ke destinasinya


Jika satu pelayan gagal berfungsi dengan baik, maka pelayan lain akan mengambil alih hingga nombor IP yang dikehendaki dijumpai


Sekiranya nombor IP tidak dijumpai, maka ralat akan dikembalikan kepada pelayar web (browser)

No comments: